CHỤP ẢNH THẺ ĐẸP LẤY NGAY 

HÀ NỘI

"Một tấm ảnh thẻ đẹp sẽ khiến bạn tạo ấn tượng và thiện cảm 

với nhà tuyển dụng ngay từ cái nhìn đầu tiên"

CƠ SỞ 1: SỐ 2 NGUYỄN KHẮC CẦN - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI  

  HOTLINE: 097 684 6666

CƠ SỞ 2: 3B HÀM LONG - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI  

  HOTLINE: 038 589 8639

(Xin vui lòng liên hệ trước để được phục vụ tốt nhất)

CÁC DỊCH VỤ TẠI CHỤP ẢNH THẺ ĐẸP HÀ NỘI - EMOTION STUDIO

LUÔN RẤT XINH NHƯNG VẪN LÀ CHÍNH BẠN

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG 

VỀ EMOTION STUDIO - CHỤP ẢNH THẺ ĐẸP HÀ NỘI

TRAO ĐỔI

Khách hàng được ngồi xem, tư vấn & góp ý trong quá trình chỉnh sửa để có tấm ảnh đẹp nhưng vẫn tự nhiên, hài lòng nhẩt. 


TRAO ĐỔI

Khách hàng được ngồi xem, tư vấn & góp ý trong quá trình chỉnh sửa để có tấm ảnh đẹp nhưng vẫn tự nhiên, hài lòng nhẩt. 


TRAO ĐỔI

Khách hàng được ngồi xem, tư vấn & góp ý trong quá trình chỉnh sửa để có tấm ảnh đẹp nhưng vẫn tự nhiên, hài lòng nhẩt. 


HÀI LÒNG

Chỉ in khi khách hàng "Ok"