CHỤP ẢNH CHÂN DUNG 

TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG

BÁO GIÁ CHỤP ẢNH TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG

GÓI CHỤP STANDARD 

400.000 VNĐ

CHỤP NHIỀU ẢNH CHỌN 2

1 ẢNH CHÂN DUNG

1 ẢNH TOÀN THÂN

NHẶT MỤN, LÀM DA, XỬ LÝ TÓC

BÓP EO, XỬ LÝ BẮP TAY

CHỈNH MẶT, MẮT, MŨI, MIỆNG CÂN ĐỐI

CHỈNH SỬA THEO YÊU CẦU

IN 1 VỈ ẢNH 4X6 HOẶC 5X5 TÙY CHỌN

GÓI VIP (KÈM MAKE UP, LÀM TÓC) 

790.000 VNĐ

CHỤP NHIỀU ẢNH CHỌN 2

1 ẢNH CHÂN DUNG

1 ẢNH TOÀN THÂN

NHẶT MỤN, LÀM DA, XỬ LÝ TÓC

BÓP EO, XỬ LÝ BẮP TAY, KÉO DÀI CHÂN

CHỈNH MẶT, MẮT, MŨI, MIỆNG CÂN ĐỐI

CHỈNH SỬA THEO YÊU CẦU

IN 1 VỈ ẢNH 4X6 HOẶC 5X5 TÙY CHỌN

GÓI CHỤP STANDARD 

400.000 VNĐ

CHỤP NHIỀU ẢNH CHỌN 2

1 ẢNH CHÂN DUNG

1 ẢNH TOÀN THÂN

NHẶT MỤN, LÀM DA, XỬ LÝ TÓC

BÓP EO, XỬ LÝ BẮP TAY

CHỈNH MẶT, MẮT, MŨI, MIỆNG CÂN ĐỐI

CHỈNH SỬA THEO YÊU CẦU

IN 1 VỈ ẢNH 4X6 HOẶC 5X5 TÙY CHỌN

GÓI VIP (KÈM MAKE UP, LÀM TÓC) 

790.000 VNĐ

CHỤP NHIỀU ẢNH CHỌN 2

1 ẢNH CHÂN DUNG

1 ẢNH TOÀN THÂN

NHẶT MỤN, LÀM DA, XỬ LÝ TÓC

BÓP EO, XỬ LÝ BẮP TAY, KÉO DÀI CHÂN

CHỈNH MẶT, MẮT, MŨI, MIỆNG CÂN ĐỐI

CHỈNH SỬA THEO YÊU CẦU

IN 1 VỈ ẢNH 4X6 HOẶC 5X5 TÙY CHỌN

✔ XEM THÊM SẢN PHẨM CHỤP ẢNH CV, ẢNH PROFILE  TẠI ĐÂY

LƯU Ý:

KHÁCH HÀNG TỰ CHUẨN BỊ TRANG PHỤC ĐỂ VỪA VỚI NGƯỜI ĐỒNG THỜI PHÙ HỢP VỚI STYLE VÀ CÔNG VIỆC CỦA MÌNH

✔GÓI CHỤP KHÔNG BAO GỒM MAKE UP

MAKE UP NHẸ NHÀNG + 400K

MAKE UP, LÀM TÓC CẦU KÌ + 500K